• Mount Elizabeth

Dr Heah Sieu Min

Dr Heah Sieu Min
Dr Heah Sieu Min
 • Heah Colorectal Endos & Piles Ctr

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #12-06
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6737 2150
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại tổng hợp
 • Ngôn ngữ

  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Phúc Kiến

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Heah Sieu Min

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào