• Mount Elizabeth

Dr Ho Gay Hui

Dr Ho Gay Hui
Dr Ho Gay Hui
 • Koong & Ho Surgery Centre Pte Ltd

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #09-30
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  62684208
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại tổng hợp
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh