• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Ho Kok Sun

Bác Sĩ Ho Kok Sun

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Associated treatments

  • Colon resections
  • Endoscopic procedures
  • Laparoscopic appendicectomy
  • Robot-assisted endoscopic surgery

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến