• Mount Elizabeth

Dr Keng Victor

Dr Keng Victor
Dr Keng Victor
 • Colorectal Clinic Associates

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #10-48/49
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  66439929
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại tổng hợp
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa