• Mount Elizabeth

Dr Ko Eng Soan Suwandi

Dr Ko Eng Soan Suwandi
Dr Ko Eng Soan Suwandi
 • Suwandi Ko Surgery

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #10-14
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67376151
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại tổng hợp
 • Bằng cấp

  • MD
  • PhD
  • FACS (United States)
  • FAMS (Gastroenterology)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Trình độ

 • Dr Suwandi Ko graduated from the School of Medicine at Chiba University with an MD Degree in 1972, and practised at the Surgical Departments of Chiba University, Metropolitan Fuchu Hospital and the National Chiba Hospital in Tokyo from 1972 to 1980.
 • Dr Ko subsequently obtained a Doctor of Medicine Degree (PhD) from Chiba University in 1982 and entered private practice at Mount Elizabeth Medical Centre.

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Ko Eng Soan Suwandi

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào