• Mount Elizabeth
Dr Lai Jiunn Herng

Dr Lai Jiunn Herng

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến