• Mount Elizabeth

Dr Lee Boon Teck

Dr Lee Boon Teck
Dr Lee Boon Teck
 • B T Lee Surgery

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #16-13
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67339839
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại tổng hợp
 • Bằng cấp

  • MBBS
  • FRCSEd (General Surgery)
  • FRACS (General Surgery)
  • M Med (General Surgery)
  • FAMS (General Surgery)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa