• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Liau Kui Hin

Bác Sĩ Liau Kui Hin

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Associated treatments

  • Diagnostic & therapeutic upper GI endoscopy
  • Laparoscopic appendicectomy
  • Laparoscopic cholecystectomy
  • Laparoscopic exploration of common bile duct
  • Laparoscopic herniorrhaphy

Languages

Hakka, Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến