• Mount Elizabeth

Dr Nyam Ngian Kwong Denis

Dr Nyam Ngian Kwong Denis
Dr Nyam Ngian Kwong Denis
 • Nyam Colon, Rectal & General Surg

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #17-17
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6836 9919
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại tổng hợp
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh