• Mount Elizabeth

Dr Ong Kian Peng Julian

Dr Ong Kian Peng Julian
Dr Ong Kian Peng Julian
 • Julian Ong Endoscopy & Surgery Pte Ltd

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #05-49
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6694 0447
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại tổng hợp
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Ong Kian Peng Julian

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào