• Mount Elizabeth

Dr Seow Choen

Dr Seow Choen
Dr Seow Choen
 • Seow-Choen Colorectal Surgery Pte Ltd

  Địa chỉ

  290 Orchard Road #06-06, 238859

  Điện thoại
  Số fax
  67383448
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại tổng hợp
 • Bằng cấp

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - MBBS (Spore)
  • Fellowship of the Royal College of Surgeons - FRCS (Edin)
  • Fellow of the Academy of Medicine - FAMS
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh