• Mount Elizabeth

Dr Tan Heng Tee

Dr Tan Heng Tee
Dr Tan Heng Tee
 • Colon Rectum & Gen Surgical Centre

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #12-02
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  68875337
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại tổng hợp
 • Bằng cấp

  • MBBS
  • FRCSEd (General Surgery)
  • FAMS (General Surgery)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Phúc Kiến