• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Tan Heng Tee

Bác Sĩ Tan Heng Tee

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến