• Mount Elizabeth

Dr Tan Yih Kai

Dr Tan Yih Kai
Dr Tan Yih Kai
 • Novena Vascular And Varicose Vein Centre

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #08-48
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6694 5862
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại tổng hợp
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh