• Mount Elizabeth

Dr Wong Nan-Yaw

Dr Wong Nan-Yaw
Dr Wong Nan-Yaw
 • Ny Wong Surgery

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #09-02
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67386315
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại tổng hợp
 • Bằng cấp

  • MBBS
  • FRCS (Edinburgh)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa

Trình độ

 • Dr Wong Nan-Yaw is a Singapore Board Certified General and Colorectal Surgeon. His practice is based in Mount Elizabeth Medical Centre. Dr Wong received his medical degree from the National University of Singapore in 1993, is a Fellow of the Royal College of Surgeons and has undergone specialised colorectal residency training both in the United Kingdom as well as the United States of America.

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Wong Nan-Yaw

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào