• Mount Elizabeth

Dr Diong Colin Phipps

Dr Diong Colin Phipps
Dr Diong Colin Phipps
 • Parkway Cancer Centre (MEH L10)

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #10-11/12
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6235 2744
 • Parkway Cancer Centre (GEH L2)

  Địa chỉ

  6A Napier Road, Level 2
  Gleneagles Annexe Block
  Singapore 258500

  Điện thoại
  Số fax
  6476 6393
 • Parkway Cancer Centre (MNH L5)

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #05-43/50 To 55
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6694 0706
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Huyết học
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Diong Colin Phipps

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào