• Mount Elizabeth

Dr Ng Hoo Wah

Dr Ng Hoo Wah
Dr Ng Hoo Wah
 • Med & Haematology Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #14-18
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Huyết học
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore) 1973
  • M Med (Int Med) (Singapore) 1976
  • FAMS (Int Med)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến

Trình độ

 • Fellow of International Society of Haematology
 • Worked in SGH Department of Haematology / Blood Transfusion Service from 1976 - 1990.
 • In specialist practice in Mt. Elizabeth Medical Centre since 1990 - present.