• Mount Elizabeth

Dr Ting Wen Chang

Dr Ting Wen Chang
Dr Ting Wen Chang
 • Haematology Oncology Clinic Pte Ltd

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #13-09/10
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6737 9257
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Huyết học
 • Bằng cấp

  • MBBS (Malaya, Malaysia) 1974
  • M Med (Int Med) (Singapore)
  • MRCP (Int Med) (UK)
  • FAMS (Haem)
  • FRCP (Int Med) (Edin)
  • FRCP (Int Med) (Glasg)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến

Trình độ

 • Federal Scholarship, Faculty of Medicine, University of Malaya 1969-1974
 • ASEAN Fellowship in Internal Medicine, NUS, Singapore 1977
 • Leukaemia Research Fund, Welsh National School Of Medicine 1980-1982
 • Visiting Consultant, Blood Service Group, Health Care Authority, Singapore 2008

Khen thưởng

 • Federal Scholarship, Faculty of Medicine, University of Malaya 1969-1974
 • ASEAN Fellowship in Internal Medicine, NUS, Singapore 1977
 • Leukaemia Research Fund, Welsh National School Of Medicine 1980-1982
 • Visiting Consultant, Blood Service Group, Health Care

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Ting Wen Chang

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào