• Mount Elizabeth

Dr Hiong Sing Anthony

Dr Hiong Sing Anthony
Dr Hiong Sing Anthony
 • *

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #17-03
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67379257
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa nội
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh