• Mount Elizabeth

Dr Oon Chong Hau

Dr Oon Chong Hau
Dr Oon Chong Hau
 • Oon_Ch Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #05-02
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6254 8571
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa nội
 • Bằng cấp

  • BA (HONS)
  • MB BChir (Cambridge)
  • FRCP (Int Med) (Edin)
  • FRCP (London)
  • FACC
  • FAMS
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa

Trình độ

 • WHO Advisor, Cardiovascular Disease (1992 - 2002)
 • World Heart Federation
 • Scientific Council on Cardiac Rehabilitation and Preventive Cardiology (1992-2002)