• Mount Elizabeth

Dr Chong Piang Ngok

Dr Chong Piang Ngok
Dr Chong Piang Ngok
 • P N Chong Neurology Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #12-16
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67389793
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Neurology
 • Bằng cấp

  • MBBS
  • M. Med (Int Med)
  • MRCP (Ireland)
  • FRCP (Ireland)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa

Trình độ

 • Primary/Secondary Education: 1959-1969 St. Anthony's School, Perak, Malaysia
 • Pre-University Education: 1970-1971 National Junior College, Singapore
 • Undergraduate Education: 1972-1977 University of Singapore
 • Degrees/Diplomas: 1977 M.B.B.S. University of Singapore, 1983 M. Med (Int Med) National University of Singapore, 1984 MRCP (Ireland) Royal college of Physicians, Dublin, 1994 FRCP (Ireland) Royal College of Physicians, Dublin, 1994 Corresponding Fellow American Academy of Neurology

Khen thưởng

 • 1971 ASEAN Scholarship
 • 1986-1988 China Medical Board Fellowship