• Mount Elizabeth

Dr Tang Kok Foo

Dr Tang Kok Foo
Dr Tang Kok Foo
 • Singapore Neurology Practice Pte Ltd

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #14-01
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67389366
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Neurology
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • M Sc (Nuclear Med)(UK)
  • MRCP (UK)
  • FAMS
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa