• Mount Elizabeth

Dr Ho Kee Hang

Dr Ho Kee Hang
Dr Ho Kee Hang
 • K H Ho Neurosurgery

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #10-15
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67338230
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại thần kinh
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh