• Mount Elizabeth
Dr Tang Kok Kee

Dr Tang Kok Kee

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại thần kinh

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến