• Mount Elizabeth

Dr Ong Seng Chuan

Dr Ong Seng Chuan
Dr Ong Seng Chuan
 • Nuclear Medicine & Pet Centre

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth Mount Elizabeth Hospital
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67312928
 • Radiology Department

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road, Level 2 Mount Elizabeth Novena Hospital
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Y học hạt nhân
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh