• Mount Elizabeth

Dr Cheng Jew Ping

Dr Cheng Jew Ping
Dr Cheng Jew Ping
 • Cheng Clinic For Women Pte Ltd

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #13-01
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6734 9881
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • FRCOG (London)
  • FAMS (O&G)
 • Ngôn ngữ

  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến

Trình độ

 • Graduated from the University of Singapore. Extensive experience from Kandang Kerbau Hospital, Toa Payoh Hospital, Alexandra Hospital, Singapore General Hospital.

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Cheng Jew Ping

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào