• Mount Elizabeth

Dr Cheng Jew Ping

Dr Cheng Jew Ping
Dr Cheng Jew Ping
 • Cheng Clinic For Women Pte Ltd

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #13-01
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6734 9881
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • FRCOG (London)
  • FAMS (O&G)
 • Ngôn ngữ

  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến

Trình độ

 • Graduated from the University of Singapore. Extensive experience from Kandang Kerbau Hospital, Toa Payoh Hospital, Alexandra Hospital, Singapore General Hospital.