• Mount Elizabeth

Dr Cheng Wong Mei Ling Theresa

Dr Cheng Wong Mei Ling Theresa
Dr Cheng Wong Mei Ling Theresa
 • Theresa's Women Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #15-06
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6734 2926
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS (Hong Kong)
  • MRCOG (UK)
  • FAMS (O&G)
  • FICS (USA)
  • FRCOG (London)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa

Trình độ

 • Master Endoscopist
 • Past President: Gastroenterological Association of Singapore
 • Past Censor: Academy of Medicine, Singapore
 • Past Vice-President: OMGE (World Organisation of Gastroenterology)