• Mount Elizabeth

Dr Ching Kwok Choy

Dr Ching Kwok Choy
Dr Ching Kwok Choy
 • K C Ching Clinic For Women

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #10-13
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67375246
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS (SINGAPORE) 1975
  • Master of Medicine (OB-GYN ) (Singapore) 1981
  • M.R.C.O.G ( LONDON ) 1982
  • F.R.C.O.G (LONDON ) 1997
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến

Trình độ

 • Visiting Consultant, Department of Gyne-Oncology KK Women and Children Hospital Singapore .
 • Visiting Consultant , Gyne-Oncology, Department of Obstetric and Gynecology Singapore General Hospital.

Khen thưởng

 • Health Manpower Development Programme (Ministry of Health, Singapore ) Training in Gynecological Oncology in Tokyo National Cancer Center, Japan and Veteran General Hospital, Taiwan