• Mount Elizabeth

Dr Ching Kwok Choy

Dr Ching Kwok Choy
Dr Ching Kwok Choy
 • K C Ching Clinic For Women

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #10-13
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67375246
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS (SINGAPORE) 1975
  • Master of Medicine (OB-GYN ) (Singapore) 1981
  • M.R.C.O.G ( LONDON ) 1982
  • F.R.C.O.G (LONDON ) 1997
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến

Trình độ

 • Visiting Consultant, Department of Gyne-Oncology KK Women and Children Hospital Singapore .
 • Visiting Consultant , Gyne-Oncology, Department of Obstetric and Gynecology Singapore General Hospital.

Khen thưởng

 • Health Manpower Development Programme (Ministry of Health, Singapore ) Training in Gynecological Oncology in Tokyo National Cancer Center, Japan and Veteran General Hospital, Taiwan

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Ching Kwok Choy

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào