• Mount Elizabeth

Dr Chong Kwang Leng Rosalind

Dr Chong Kwang Leng Rosalind
Dr Chong Kwang Leng Rosalind
 • Rosalind Chong Clinic And Surgery For Wo

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #12-11
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS Singapore (1974)
  • MRCOG London (1981)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Chong Kwang Leng Rosalind

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào