• Mount Elizabeth

Dr Heng Keok Meng Roger

Dr Heng Keok Meng Roger
Dr Heng Keok Meng Roger
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS (University of Singapore, Singapore) 1979
  • M Med (O&G) (NUS, Singapore) 1986
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh