• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Ho Kok Kee

Bác Sĩ Ho Kok Kee

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Sản phụ khoa

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến