• Mount Elizabeth

Dr Ho Kok Kee

Dr Ho Kok Kee
Dr Ho Kok Kee
 • K K Ho Clinic For Women Pte Ltd

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #17-15
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67331857
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore) 1975
  • MRCOG (UK) 1984
  • FAMS (O&G) 1988
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến