• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Koh Chung Fai

Bác Sĩ Koh Chung Fai

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Sản phụ khoa

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến