• Mount Elizabeth

Dr Koh Chung Fai

Dr Koh Chung Fai
Dr Koh Chung Fai
 • C F Koh Women's Clinic & Gynae-Onco

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #04-06
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6732 9884
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • M Med (O&G) (Singapore)
  • FAMS (O&G)
  • HMDP Fellow in Gynaecologic Oncology, Gynaecological Cancer Unit, RPAH, University of Sydney
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến

Trình độ

 • Specialist Accreditation in O & G, Singapore Medical Council
 • Licensed Ultrasound and CO2 laser surgery, Health Science Authority
 • Registered Colposcopist, SCCPS
 • Laparoscopic Surgery Training by Dr. Kurt Semm

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Koh Chung Fai

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào