• Mount Elizabeth

Dr Lien Lian Sze

Dr Lien Lian Sze
Dr Lien Lian Sze
 • Lien Clinic For Women

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #05-03
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6736 3332
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • MRCOG (UK)
  • FICS (USA)
  • FAMS (O&G)
  • FRCOG (UK)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa