• Mount Elizabeth

Dr Lim Teck Beng

Dr Lim Teck Beng
Dr Lim Teck Beng
 • T B Lim's Clinic For Women

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #10-06
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6235 7879
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • M Med (O&G) (Singapore)
  • FRCOG (UK)
  • FAMS (O&G)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tamil
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến