• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Lim Teck Beng

Bác Sĩ Lim Teck Beng

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Sản phụ khoa

Languages

Quảng Đông, Tamil, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến