• Mount Elizabeth

Dr Ong Kheng Ho Douglas

Dr Ong Kheng Ho Douglas
Dr Ong Kheng Ho Douglas
 • Douglas Ong Clinic For Women

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #03-06 To 07
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh