• Mount Elizabeth

Dr Sim Sai Lan Patricia

Dr Sim Sai Lan Patricia
Dr Sim Sai Lan Patricia
 • The Lady Gyn/Obs Clinic Pte Ltd

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #15-16
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67348963
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS (Malaya, Malaysia)
  • MRCOG (UK)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Trình độ

 • Interest in gynaecological problems - Adolescent to post-menopausal women
 • Practicing actively since 1979 in my specialist field of Obstetrics and Gynaecology till presently, including surgery.

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Sim Sai Lan Patricia

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào