• Mount Elizabeth

Dr Tan Thiam Chye

Dr Tan Thiam Chye
Dr Tan Thiam Chye
 • O&G The Women's Medical Specialist

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #04-24
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa