• Mount Elizabeth

Dr Tan Yin Yin

Dr Tan Yin Yin
Dr Tan Yin Yin
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS (NUS, Singapore) 1987
  • MRCOG (RCOG, United Kingdom) 1993
  • M Med (O&G) (NUS, Singapore) 1993
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh