• Mount Elizabeth

Dr Wee H L Dolly

Dr Wee H L Dolly
Dr Wee H L Dolly
 • Lyc Medical Services Pte Ltd

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #04-08
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67347360
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Sản phụ khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS (Newcastle Upon Tyne)
  • MRCOG (UK)
  • M Med (O&G)
 • Ngôn ngữ

  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến