• Mount Elizabeth

Dr Lim Sheow Lei

Dr Lim Sheow Lei
Dr Lim Sheow Lei
 • Oncocare Women's Cancer Clinic

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #06-22/23
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6252 5520
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Ung bướu – Khoa nội
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Lim Sheow Lei

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào