• Mount Elizabeth

Dr Soh I Peng Thomas

Dr Soh I Peng Thomas
Dr Soh I Peng Thomas
 • Oncocare Cancer Centre

  Địa chỉ

  6 Napier Road #02-17
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  67337891
 • Oncocare Cancer Centre

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #09-59/60/61/62/63
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6694 1722
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Ung thư nội khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Soh I Peng Thomas

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào