• Mount Elizabeth

Dr Tan Aik Huang Terence

Dr Tan Aik Huang Terence
Dr Tan Aik Huang Terence
 • Oncosolutions Cancer Center

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #06-46
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6339 7250
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Ung thư nội khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Tan Aik Huang Terence

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào