• Mount Elizabeth

Dr Tan Chee Seng

Dr Tan Chee Seng
Dr Tan Chee Seng
 • Oncocare Cancer Centre

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #09-59/60/61/62/63
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6694 1722
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Ung bướu – Khoa nội
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Tan Chee Seng

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào