• Mount Elizabeth

Dr Zee Ying Kiat

Dr Zee Ying Kiat
Dr Zee Ying Kiat
 • Parkway Cancer Centre

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #10-11/12
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  62352744
 • Parkway Cancer Centre

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #05-43/50 to 55
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  62352744
 • Parkway Cancer Centre

  Địa chỉ

  6A Napier Road #03-00
  Gleneagles Annexe Block
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  64792309
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Ung bướu – Khoa nội
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa