• Mount Elizabeth

Dr Khor Tong Hong

Dr Khor Tong Hong
Dr Khor Tong Hong
 • Mount Elizabeth Oncology Centre

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth Level 2 Mount Elizabeth Hospital
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67312411
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Ung bướu – Xạ trị
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh