• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Ooi Wei Seong

Bác Sĩ Ooi Wei Seong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Ung bướu – Khoa nội

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến