• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Ajeet Madhav Wagle

Bác Sĩ Ajeet Madhav Wagle

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Nhãn khoa

Languages

Punjabi, Tamil, Tiếng Anh, Tiếng Bengali, Tiếng Hindi, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến