• Mount Elizabeth

Dr Choo Chai Teck

Dr Choo Chai Teck
Dr Choo Chai Teck
 • C/O Ms Nur Hazwany - Snec Eye Associates

  Địa chỉ

  6A Napier Road #02-39/40
  Gleneagles Medical Centre Annexe Block
  Singapore 258500

  Điện thoại
  Số fax
  68351009
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nhãn khoa
 • Ngôn ngữ

  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Phúc Kiến

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Choo Chai Teck

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào