• Mount Elizabeth

Dr Geh Min

Dr Geh Min
Dr Geh Min
 • Eye Clinic & Surgery

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #17-11
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  62351676
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nhãn khoa
 • Bằng cấp

  • MBBS
  • FRCSEd (Ophthalmology)
  • FAMS (Ophthalmology)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tamil
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến