• Mount Elizabeth

Dr Ong Sze Guan

Dr Ong Sze Guan
Dr Ong Sze Guan
 • Eye & Retina Surgeons

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #07-63
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6738 2111
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nhãn khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Ong Sze Guan

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào