• Mount Elizabeth

Dr Perera Shamira

Dr Perera Shamira
Dr Perera Shamira
 • C/O Nur Hazwany - Snec Eye Associates

  Địa chỉ

  6A Napier Road #02-39/40
  Gleneagles Medical Centre Annexe Block
  Singapore 258500

  Điện thoại
  Số fax
  68351009
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nhãn khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Perera Shamira

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào